Sunday, 14/08/2022 - 08:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Sơn Lĩnh
  • câu hỏi ôn tập và bài tập vạn dụng 
  • đề thi khảo sát chất lượng học kì 1 môn vật lí  lớp 7 
  • ma trận đề - đáp án
  • Trường TH & THCS Sơn Lĩnh                         Thứ ….....ngày …...….tháng …..….năm 2018Họ và tên:………………..............................……………….          ĐỀ KIỂM TRA MÔN : CÔNG NGHỆ 9Lớp: …....……..                                                      ...
  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  • đề kiểm tra 1 tiết toán 6
  • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4A. NĂM  HỌC 2018 - 2019Bài kiểm tra đọcTên các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức. Các mức độ nhận thức TỔNGMức 1Mức 2Mức 3Mức 4TN TL TN TL TN TL TN TL TN TLĐọc, hiểu văn bản Số câu 3 1 1 4 1Câu ...
  •     MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  MÔN TOÁN - LỚP 4ANĂM HỌC 2018 - 2019Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4TN TL TN TL TN TL TN TLSố tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên Số câu 3 1 1 1Câu số 1,2,3 9 5 11Số điểm 1,5 ...
Tài nguyên