Sunday, 14/08/2022 - 06:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Sơn Lĩnh
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2699/CT-BGDĐTHà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017 CHỈ THỊVỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA NGÀNH GIÁO DỤCTrên cơ sở những ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNHVề tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên(Ban ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 12/2011/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2011 THÔNG TƯBAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 30/2009/TT-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009THÔNG TƯBan hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO_____________Số: 1866/QĐ-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2012  QUYẾT ĐỊNHBan hành Khung kế hoạch thời gian năm học ...
Tài nguyên